ministerie vws

Voorwaardelijke toelating: Schippers krijgt stokpaardje niet aan het rijden

Door: Gerard Adelaar

Minister Schippers gaat voorwaardelijke toelating omzetten in een subsidieregeling. Zij komt hiermee terug op een standpunt waaraan zij jarenlang koppig vasthield.

Reeds als Kamerlid diende de huidige minister Edith Schippers samen met Fleur Agema (PVV) een motie (pdf) in die opriep voorwaardelijke toelating in het leven te roepen. Dat was in 2007. Eenmaal aan de macht als minister, geraakte Schippers in een loopgravengevecht met het CVZ, het hedendaagse ZiN, over de vormgeving van het instrument.