CIRCULAIRE DOORLEVEREN HEEFT NIETS MET THYRAX TE MAKEN

Door Gerard Adelaar

Recent publiceerde de IGZ een nieuwe circulaire over het collegiaal doorleveren van medicijnen. Diverse media brachten deze publicatie in direct verband met de recente tekorten aan Thyrax. Ten onrechte, zo blijkt ook weer uit antwoorden van minister Schippers op Kamervragen.

Dit voorjaar onstonden tekorten aan het schildkliermedicijn Thyrax. De leden van de Tweede Kamer toonden zich hierover zeer ontstemd. Recent bleek dat de tekorten ook langer zullen aanhouden dan verwacht.