Mogelijk verdergaande Europese Samenwerking Geneesmiddelenbeoordelingen

Door Gerard Adelaar

De Europese Commissie wil verdergaande samenwerking tussen de lidstaten bij de beoordeling van medicijnen en medische hulpmiddelen. Mogelijk hebben landen hier wel oren naar.

Na goedkeuring door het EMA moet een medicijn of hulpmiddel nog worden vergeleken met bestaande behandelingen. Wat is de klinische toegevoegde waarde? Dit gebeurt in de Relative Effectiveness Assessment (REA). Daarop volgt dan de beoordeling van de kosten, een ethische analyse, etc. Samen met de REA vormt deze derde fase de full health technology assessment (HTA).

De twee fasen – kortweg relatieve effectiviteit en kosten – na de EMA-beoordeling behoren tot het domein van de lidstaten. In Nederland heeft Zorginstituut Nederland ze onder zijn hoede.