ministerie vws

DRAAGVLAK VOOR INTERNATIONALE AANPAK FARMA GROEIT

Door Gerard Adelaar

Minister Schippers stuurt de Tweede Kamer een uitgebreid overzicht van de activiteiten die zij ontplooit in vervolg op haar geneesmiddelenvisie. Wat vooral opvalt: internationaal ontstaat breed draagvlak om patentbescherming onder de loep te leggen en hoge prijzen aan te pakken. En: de industrie wordt niet gezien als deel van de oplossing.

De meeste activiteiten zijn de afgelopen maanden al naar buiten gekomen. Te denken valt aan de subsidie voor Fair medicine en het verzoek aan de RVS om te adviseren over nieuwe ontwikkelingsmodellen.

Staatscourant

OOK IBRUTINIB IN DE SLUIS

Door Gerard Adelaar

Vanaf heden is behandeling van chronische lymfatische leukemie als eerstelijnsbehandeling met ibrutinib uitgesloten van vergoeding. Minister Schippers heeft het middel in de sluis gestuurd.

Ibrutinib (Imbruvica) is al geregistreerd voor behandeling van patiënten

  • met een gerecidiveerd of refractair mantelcellymfoom (MCL);
  • chronische lymfatische leukemie (CLL) als tweedelijnsbehandeling;
  • chronische lymfatische leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling indien sprake is van een 17p-deletie of TP53-mutatie en chemo-immunotherapie niet geschikt is voor de patiënt;
  • Waldenströms macroglobulinemie (WM) als tweedelijnsbehandeling of als eerstelijnsbehandeling indien chemo-immunotherapie niet geschikt is voor de patiënt.

Daarnaast verwacht het ministerie binnen afzienbare termijn een goedkeuring voor de indicaties ‘diffuus grootcellig B-lymfoom’ en ‘non-Hodgkins lymfoom als tweedelijnsbehandeling’.