Artsen verantwoordelijk voor stringent pakketbeheer

Minister Schippers heeft artsen gekroond tot dé verantwoordelijken voor pakketbeheer. Artsen moeten alleen voorschrijven bij geëigende indicaties. Voor farmaceutisch Nederland betekent dit dat de positie van een behandeling in richtlijnen en protocollen zeer belangrijk is. De plaats van een behandeling in de basiszorgverzekering is steeds sterker verbonden met de indicatie. Categorische uitsluiting is medisch-inhoudelijk onwenselijk…