OffLabel off label

Wat is de rol van off label gebruik bij vergoedingsbesluiten?

Door: Sytse Buruma

Een Zweedse rechtszaak maakt duidelijk dat Europese landen steeds meer ruimte bieden voor off-label gebruik om kosten terug te dringen. Een aantal landen besloot bijvoorbeeld om off-label gebruik van Avastin te vergoeden en nu ziet Zweden ook ruimte voor besparingen binnen de markt voor pulmonale arteriële hypertensie. In Nederland wordt vaak off-label voorgeschreven; volgens het NRC zou de helft van de Nederlandse medicijnen wel eens bij een niet-geregistreerde indicatie worden toegepast.