Risicoselectie Zorgverzekeraar

NZa vermoedt risicoselectie door zorgverzekeraars

Door Sylvia van Duin

De NZa ziet aanwijzingen voor segmentatie op de zorgverzekeringsmarkt, maar kan nog niet zeggen of er ook sprake is van risicoselectie. Vervolgonderzoek moet meer duidelijkheid bieden.

Dit blijkt uit een Kamerbrief (pdf) van minister Schippers over het kwantitatieve onderzoek (pdf). De NZa heeft voor de analyses gebruik gemaakt van gegevens uit het risicovereveningssysteem voor 2010-2013 van Zorginstituut Nederland. Voor informatie over de poliskeuze van de verzekerden heeft de NZa gebruikt gemaakt van gegevens uit Vektis. De Zorgautoriteit benadrukt dat gegevens uit 2012 en 2013 voorlopige gegevens zijn. Daar kunnen dus nog wijzigingen in optreden.