Correcties Overheveling

Schippers voert correcties door op overheveling 2015

Schippers heeft besloten Siklos (hydroxycarbamide) alsnog over te hevelen. Daarnaast wordt de add-on declaratietitel van Hydrea (hydroxycarbamide) aangepast. De overheveling van Lanvis (tioguanine) wordt juist teruggedraaid. De gevolgen zijn beperkt; de medicijnen hebben een gezamenlijke jaaromzet van 1,87 miljoen euro. Per 1 januari 2015 werden de zogeheten ‘overgebleven oncolytica’ overgeheveld. Tegelijk werd besloten de overheveling…

Artsen verantwoordelijk voor stringent pakketbeheer

Minister Schippers heeft artsen gekroond tot dé verantwoordelijken voor pakketbeheer. Artsen moeten alleen voorschrijven bij geëigende indicaties. Voor farmaceutisch Nederland betekent dit dat de positie van een behandeling in richtlijnen en protocollen zeer belangrijk is. De plaats van een behandeling in de basiszorgverzekering is steeds sterker verbonden met de indicatie. Categorische uitsluiting is medisch-inhoudelijk onwenselijk…