Staatscourant

OOK IBRUTINIB IN DE SLUIS

Door Gerard Adelaar

Vanaf heden is behandeling van chronische lymfatische leukemie als eerstelijnsbehandeling met ibrutinib uitgesloten van vergoeding. Minister Schippers heeft het middel in de sluis gestuurd.

Ibrutinib (Imbruvica) is al geregistreerd voor behandeling van patiënten

  • met een gerecidiveerd of refractair mantelcellymfoom (MCL);
  • chronische lymfatische leukemie (CLL) als tweedelijnsbehandeling;
  • chronische lymfatische leukemie (CLL) als eerstelijnsbehandeling indien sprake is van een 17p-deletie of TP53-mutatie en chemo-immunotherapie niet geschikt is voor de patiënt;
  • Waldenströms macroglobulinemie (WM) als tweedelijnsbehandeling of als eerstelijnsbehandeling indien chemo-immunotherapie niet geschikt is voor de patiënt.

Daarnaast verwacht het ministerie binnen afzienbare termijn een goedkeuring voor de indicaties ‘diffuus grootcellig B-lymfoom’ en ‘non-Hodgkins lymfoom als tweedelijnsbehandeling’.