ministerie vws

DRAAGVLAK VOOR INTERNATIONALE AANPAK FARMA GROEIT

Door Gerard Adelaar

Minister Schippers stuurt de Tweede Kamer een uitgebreid overzicht van de activiteiten die zij ontplooit in vervolg op haar geneesmiddelenvisie. Wat vooral opvalt: internationaal ontstaat breed draagvlak om patentbescherming onder de loep te leggen en hoge prijzen aan te pakken. En: de industrie wordt niet gezien als deel van de oplossing.

De meeste activiteiten zijn de afgelopen maanden al naar buiten gekomen. Te denken valt aan de subsidie voor Fair medicine en het verzoek aan de RVS om te adviseren over nieuwe ontwikkelingsmodellen.

farma onder vergrootglas

Farmaceutische industrie onder vergrootglas

Door Gerard Adelaar

Minister Schippers moet bij haar geneesmiddelenvisie melden welke invloed belanghebbenden daarop hebben gehad. Ook dient het ministerie jaarlijks te rapporteren over contacten met de farmaceutische industrie. Aldus een motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen.

Dinsdag nam de Kamer eenĀ motie (pdf) aan van Voortman (GL) en Bouwmeester (PvdA) over de contacten van de overheid met de farmaceutische industrie. Van de grote partijen stemde alleen de VVD tegen.