RVS logo

Schippers wil meer maatschappelijk rendement uit geneesmiddelenontwikkeling

Door Gerard Adelaar

De geneesmiddelenontwikkeling moet meer maatschappelijk rendement opleveren. Minister Schippers heeft de RVS gevraagd hierover advies uit te brengen.

De minister herhaalt in haar adviesaanvraag (pdf) aan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) kort welke problemen zij ziet, zoals reeds uitvoeriger uiteengezet in haar geneesmiddelenvisie. Algemeen is de minister van mening dat de verhouding tussen de maatschappelijke kosten van nieuwe medicijnen en de onderzoeks- en ontwikkelkosten en de toegevoegde waarde ‘zoek’ is.

Publieke en private revenuen
De verhouding tussen publieke en private revenuen is volgens de minister een punt van aandacht, omdat de ontwikkeling van medicijnen dikwijls deels wordt gefinancierd uit publieke middelen. Dit vindt de minister van belang, omdat de overheid de succesvolle Nederlandse biotechnologie en –wetenschap financieel ondersteunt. Daarnaast doen geneesmiddelen die wel een toegevoegde waarde bieden er ongewenst lang over om bij de patiënt te komen. Ook ‘lijkt het voor kleine bedrijven praktisch onmogelijk om zelfstandig een geneesmiddel naar de markt te brengen’.