Patiënten hebben weinig last van overheveling fertiliteitshormonen

Een onderzoek van NIVEL onder 94 artsen en 634 patiënten stelt dat patiënten weinig last ondervinden van de overheveling van fertiliteitshormonen. Bovendien zijn veldpartijen volgens de minister prima in staat de geconstateerde knelpunten op te vangen. Wederom stuit daarmee een evaluatie van de overheveling volgens Schippers niet op onoverkomelijke problemen. In mei 2014 maakte de…