subsidie spoedzorg

Schippers subsidieert farmaceutische spoedzorg

Door Gerard Adelaar

Minister Schippers subsidieert farmaceutische spoedzorg in dunbevolkte gebieden. Dat doet zij om de zorg betaalbaar te houden voor patiënten die deze soms mijden wegens de kosten.

De minister zet de regeling in gang (pdf) omdat de tarieven binnen Nederland variëren van 15 tot 95 euro. Het bedrag hangt af van waar patiënten wonen. ANZ-zorg (avond, nacht, zondag) valt onder het eigen risico, en daardoor kan aanmerkelijke ongelijkheid ontstaan tussen patiënten. Sommige patiënten die zijn aangewezen op spoedzorg wachten op de reguliere openingstijden, om het hoge ANZ-tarief te ontglippen.