ACM axon healthcare

WEG VRIJ VOOR INKOOPVERBAND ZORGVERZEKERAARS

Door: Gerard Adelaar

De ACM zet de deuren wijd open voor gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg. Zorgverzekeraars willen binnen enkele weken een gezamenlijk inkoopverband opzetten.

Deze week publiceerde de ACM de definitieve Leidraad (pdf). Deze wijkt nauwelijks af van de conceptversie. In zijn begeleidende toespraak (pdf) bij de presentatie betoonde ACM-baas Chris Fonteijn zich uitermate positief over gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen. Terughoudendheid is volgens hem niet nodig.