ministerie vws

Schippers: budgetoverschrijding ziekenhuizen valt veel lager uit

Door Gerard Adelaar

Ziekenhuizen hing nog een budgetkorting van 242 miljoen boven het hoofd, maar minister Schippers heeft deze grotendeels in rook doen opgaan.

De bewindsvrouw constateert dat de budgetoverschrijding van ziekenhuizen over 2013 slechts 29 miljoen euro bedraagt. Aanvankelijk zou het gaan om 242 miljoen. Volgens de minister valt de overschrijding lager uit door ‘het bekend worden van meer definitieve realisatiecijfers’. Dat schrijft zij in een brief (pdf) aan de NZa. Zij vindt het niet nodig de verlaging van het bedrag nader toe te lichten.