IVM: HUISARTSEN SCHRIJVEN STEEDS BETER VOOR

Door: Sander Zurhake

De Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 2016 (pdf) van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is positief van toon. Huisartsen houden zich tenslotte beter aan de voorschrijfrichtlijnen dan voorgaande jaren.

Het FTO en beleid van zorgverzekeraars dat huisartsen prikkelt om doelmatiger voor te schrijven beginnen hun vruchten af te werpen. Toch blijft de praktijk en regionale variatie nog erg groot. En sinds de kritische publicatie van de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche over antidepressiva ligt er weer een vergrootglas op het voorschrijfgedrag van artsen.

Het instituut plaatst nog een paar kritische kanttekeningen.