Ondersteuning bedrijfsprocessen en procesmanagement

De healthcare markt is complex en voortdurend in beweging. Voor een juiste bedrijfsstrategie is het cruciaal om grip te hebben op deze ontwikkelingen. Axon helpt hierbij. Door advisering, training en webapplicaties ondersteunen we vitale bedrijfsprocessen.

Gebaseerd op het best practice model biedt Axon een online contracteringsapplicatie aan. Best practices op het gebied van contractbeheer, claimverwerking en controle van geldstromen staan centraal in de driehoek zorginstelling-groothandel-farmaceut. Wij helpen organisaties bij het inrichten van dit belangrijke proces of bij het gelieerde proces van Rayon- en Accountmanagement. Met inzichtelijke managementrapportages, handige applicaties, training en advies helpen we uw medewerkers aan het benodigde inzicht, de kennis en vaardigheden. Andere vraagstukken die onder de expertise van Axon vallen? Ook dan kunt u bij ons terecht.

Wij streven naar standaardoplossingen die breed inzetbaar en betaalbaar zijn. Lukt dat niet, dan maken wij een oplossing op maat. Zo hebben wij bijvoorbeeld een applicatie ontwikkeld voor de monitoring en berekening Wet op Geneesmiddelen Prijzen (WGP). Hier combineren we onze IT-skills met de kennis over de complexe wet- en regelgeving van geneesmiddelenprijzen.

Onze dienstverlening bestaat uit:

  • Online applicatie Contractering: contractbeheer en control
  • Rayonmanagement
  • Accountmanagement
  • Maatwerk: Advies en IT applicatie-ontwikkeling
    • applicatie voor prijsbeleid, op het gebied van geneesmiddelen
    • applicatie voor dataverzameling in ziekenhuizen
    • advies voor inrichting van contracteringsproces geneesmiddelen

Wij informeren u graag over onze dienstverlening. Nog liever laten wij onze klanten aan het woord:

“Het belangrijkste voordeel van de Axon ContractManagement applicatie voor onze organisatie? Wij zien in één oogopslag of wij on track zijn met de forecast. Waar nodig kan direct actie ondernomen worden. Sinds de implementatie in 2013 sturen wij simpel gezegd op feiten en dat geeft een rustig gevoel. De spin-off is dat wij ons werk beter doen wat leidt tot meer duurzame partnerships!”

Guido Koster, External Affairs Manager, Ferring Pharmaceuticals