Training Introductie in de geneesmiddelenindustrie en de gezondheidszorg

Dit programma is speciaal ontwikkeld voor beleidsmakers in de zorg en journalisten. Twee interactieve sessies over de achtergronden van de zorg in Nederland, met veel ruimte voor vragen, voldoende gelegenheid om actuele thema’s te bespreken en gezamenlijk nader te duiden.

De Nederlandse geneesmiddelenindustrie, het zorgstelsel en wet- en regelgeving: in 2 dagdelen alles wat u moet weten over de farma en de organisatie van de gezondheidszorg. Hoe is de zorg georganiseerd en hoe wordt deze bekostigd?

Programma

Verdeeld over 2 dagdelen komen de key topics aan bod ten aanzien van de organisatie van de geneesmiddelenindustrie en de Nederlandse gezondheidszorg. Doel is om in een relatief korte tijd laagdrempelig achtergronden en inzichten te verschaffen in hoe de gezondheidszorg is georganiseerd en bekostigd. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar zowel de rol van geneesmiddelen, innovatie en de farmaceutische bedrijfskolom, als naar het geneesmiddelenbeleid vanuit de overheid.

Wat komt aan de orde?
 • Het Nederlandse zorgstelsel, geneesmiddelen en zorgverzekering
 • Ontwikkeling (wees-)geneesmiddelen & rol geneesmiddelenindustrie
 • De ‘geneesmiddeleneconomie’; wetmatigheden van een sector
 • Procesbeschrijving markttoelating & vergoeding van geneesmiddelen
 • Prijsstelling & farmaco-economie
 • Overheidsinstrumenten kostenbeheersing
 • Dossier weesgeneesmiddelen
 • Gen-, cel-, en weefsel therapieën (ATMP’s)
 • Kerncijfers van de zorg- en geneesmiddelenmarkt
 • Transitie & toekomstscenario’s

Onboarding Pharma GM/Board/Sr Management into the Dutch Healthcare system

Modular Training Program, especially designed for onboarding non-Dutch speaking General Managers, Board members and Senior management in the pharma, biotech and medtech industry.

Objectives: By providing a thorough overview of the Dutch healthcare system dynamics and how it is organized, this modular program will help you to see the ‘bigger picture’ and how things come together especially with regards to ‘cure’ and the pharma playfield.

Special attention will be given to:
 • legal framework and regulations
 • governmental healthcare policy
 • health insurance system
 • reimbursement systems
 • most relevant players and institutions
Topics:
 • Introduction/context: aging, healthcare need, costs and spending
 • Government and health policy
 • The Dutch healthcare system (legal framework, dynamics, development)
 • Free market processes in health and its dynamics
 • Health insurance system- ‘Zorgverzekeringswet’ (legal, dynamics, development)
 • Pricing
  • Pricing & reimbursement
  • Price controlling measures and mechanisms

Farma training Introductie in de Gezondheidszorg in Nederland – Basistraining

Het Nederlandse zorgstelsel en wet- en regelgeving: in 1 middag alles wat je moet weten over de organisatie van onze gezondheidszorg

Basistraining

Bij de basistraining ligt de nadruk op de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland. Je krijgt een goed overzicht van het zorgstelsel, wet- en regelgeving en inzicht in de samenhang tussen zorgstelsel, geneesmiddelenbeleid, zorgverzekering en vergoeding van geneesmiddelen.

Wat komt aan de orde?
 • Korte introductie in de huidige Nederlandse gezondheidszorg;
 • Algemene wet- en regelgeving in de zorg;
 • Vergrijzing, gezondheidszorg, kosten;
 • Overheid en zorgbeleid;
 • Hoe is de zorg in Nederland geregeld?
 • Marktwerking;
 • Basisverzekering onder de loep;
 • Geneesmiddelen: Registratie, Prijsvorming & vergoeding, Prijsdrukkende maatregelen / mechanisme
 • Overzicht instanties & belangengroepen.

Farma training Introductie in de Gezondheidszorg in Nederland – Vervolgtraining

Het Nederlandse zorgstelsel en wet- en regelgeving: in 1 middag alles wat je moet weten over de organisatie van onze gezondheidszorg.

Vervolgtraining

Bij de vervolgtraining zoomen we meer in op de spelers. Daarbij gaat het erom de verschillende spelers in de gezondheidszorg te herkennen. Hoe zijn zij georganiseerd. Zo krijg je meer inzicht in de specifieke situaties en de rol hierin van patiënt, zorgverzekeraar, artsen, farma en andere stakeholders en de complexe belangen die hierbij spelen.

Wat komt aan de orde?
 • Recap basistraining;
 • Zorgverzekeraars;
 • 2e lijn (medisch specialistische zorg, inkoopgroepen);
 • Verschuiving van 2e lijn naar 1e lijn (en E-Health);
 • 1e lijn (huisarts, ketenzorg, zorggroepen);
 • Apotheekhoudenden;
 • Overige logistiek;
 • Belangengroepen en organisaties