Commissie-BOM Opdivo

Commissie-BOM adviseert positief over Opdivo

Door Sytse Buruma

Opdivo (nivolumab) zal bij behandeling van longkanker niet automatisch instromen in het verzekerde pakket wegens zorgen over het kostenbeslag. Daar staat tegenover dat de effectiviteit onomstreden is. Adviezen van de commissie-BOM onderstrepen dat: het middel is bij zowel melanoom als longkanker aanmerkelijk effectiever dan de standaardbehandeling.

centrale inkoop

Ziekenhuizen willen centrale inkoop dure geneesmiddelen

De ziekenhuizen willen dat de overheid dure unieke medicijnen centraal gaat inkopen. Ook moet er een apart budget komen voor deze middelen. De NVZ voerde een enquête uit onder haar leden. De uitkomsten leidden tot een rapport (pdf), dat is ingeleverd bij de commissie die onder leiding van KWF onderzoek doet naar de toegankelijkheid van…

Correcties Overheveling

Schippers voert correcties door op overheveling 2015

Schippers heeft besloten Siklos (hydroxycarbamide) alsnog over te hevelen. Daarnaast wordt de add-on declaratietitel van Hydrea (hydroxycarbamide) aangepast. De overheveling van Lanvis (tioguanine) wordt juist teruggedraaid. De gevolgen zijn beperkt; de medicijnen hebben een gezamenlijke jaaromzet van 1,87 miljoen euro. Per 1 januari 2015 werden de zogeheten ‘overgebleven oncolytica’ overgeheveld. Tegelijk werd besloten de overheveling…

Welke farmaceut is het best bestand tegen prijsdruk?

Volgens Credit Suisse zijn farmaceuten die veel unieke medicijnen in het portfolio hebben het beste bestand tegen prijsdruk. De analisten hebben bij 23 bedrijven in kaart gebracht in hoeverre dat het geval is. Celgene, Gilead en Roche scoren daarbij het beste, terwijl GSK en AstraZeneca onderaan de lijst staan. Credit Suisse hanteert de term ‘portfolio…

Oncologiemarkt in 2014 100 miljard dollar waard

In 2014 zijn de wereldwijde uitgaven aan oncolytica met 10,3 procent gestegen tot circa 100 miljard dollar. De uitgaven zullen in 2018 tussen de 117 en 147 miljard dollar liggen, aldus IMS Health. Dit blijkt uit een trendrapport van IMS Health. Het ‘kankerlandschap’ verandert volgens het instituut snel. Dit brengt de nodige complexiteit met zich mee…

Samenwerking Nederland en België bij financiële arrangementen

Nederland en België starten een pilotproject waarbij ze gezamenlijk een financieel arrangement zullen afsluiten. Ook wordt onderzocht of breder samengewerkt kan worden en of andere landen zich willen aansluiten. Europese samenwerking rondom geneesmiddelenprijzen zal dan ook een speerpunt worden van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie in 2016. Tijdens het AO Geneesmiddelenbeleid pleitte minister…

Artsen verantwoordelijk voor stringent pakketbeheer

Minister Schippers heeft artsen gekroond tot dé verantwoordelijken voor pakketbeheer. Artsen moeten alleen voorschrijven bij geëigende indicaties. Voor farmaceutisch Nederland betekent dit dat de positie van een behandeling in richtlijnen en protocollen zeer belangrijk is. De plaats van een behandeling in de basiszorgverzekering is steeds sterker verbonden met de indicatie. Categorische uitsluiting is medisch-inhoudelijk onwenselijk…