ministerie vws

DRAAGVLAK VOOR INTERNATIONALE AANPAK FARMA GROEIT

Door Gerard Adelaar

Minister Schippers stuurt de Tweede Kamer een uitgebreid overzicht van de activiteiten die zij ontplooit in vervolg op haar geneesmiddelenvisie. Wat vooral opvalt: internationaal ontstaat breed draagvlak om patentbescherming onder de loep te leggen en hoge prijzen aan te pakken. En: de industrie wordt niet gezien als deel van de oplossing.

De meeste activiteiten zijn de afgelopen maanden al naar buiten gekomen. Te denken valt aan de subsidie voor Fair medicine en het verzoek aan de RVS om te adviseren over nieuwe ontwikkelingsmodellen.

EMA GEEFT KLINISCHE DATA VRIJ

EMA, het Europees geneesmiddelenbureau, heeft onlangs besloten transparanter om te gaan met data van klinische trials. Gegevens van onderzoek naar de werkzaamheid van nieuwe geneesmiddelen worden vanaf nu vrijgegeven.

Door Koen Scheerders

De vrijgifte betekent dat betrokkenen meer inzicht kunnen krijgen in de data die hebben geleid tot de goedkeuring van de medicijnen. Zo kunnen patiënten en artsen in de gegevens nagaan wat de voordelen zijn van het gebruiken en voorschrijven van een bepaald medicijn, en kunnen wetenschappers de cijfers opnieuw analyseren. De EMA is van mening dat het beschikbaar maken van klinische data bijdraagt aan de wetenschappelijke kennis op het gebied van geneesmiddelen en innovatie.

Achmea Zilveren Kruis wil financieel risico voor inkoop dure geneesmiddelen niet meer dragen

Door Sander Zurhake

Als het aan de grootste zorgverzekeraar van het land ligt wordt het financiële risico voor dure geneesmiddelen niet langer gedragen door verzekeraars maar door het vereveningfonds.

Bestuurders van zorgverzekeraar Zilveren Kruis gooiden in een artikel van Zorgvisie deze week de knuppel in het hoenderhoek. Volledige vergoeding van dure geneesmiddelen voor ziekenhuizen op basis van nacalculatie is door de opstelling van farmaceuten eigenlijk niet meer te doen, meent directeur zorginkoop Olivier Gerrits.

HOLOCLAR WINT GALENUSPRIJS VOOR GENEESMIDDEL MET STAMCELLEN

Door Koen Scheerders

De Galenus Geneesmiddelenprijs 2016 is toegekend aan Holoclar, een geneesmiddel uit de koker van Chiesi. Het is het eerste medicijn op basis van stamcellen dat geen gebruik maakt van die uit de navelstreng of het beenmerg. De jury noemt het geneesmiddel ‘een fantastische ontwikkeling voor de patiënt met hoornvliesbeschadiging’. Axon was bij de uitreiking.

Holoclar is een advanced therapy medicinal product voor mensen met een limbale stamceldeficiëntie. Dat is een tekort aan stamcellen in het oog door een brandwond of blootstelling aan een chemische stof. Het hoornvlies kan zichzelf hierdoor niet vernieuwen, waardoor blindheid kan ontstaan. Tot nu toe was er geen behandeling mogelijk van limbale stamceldeficiëntie, een aandoening die op Europees niveau jaarlijks zo’n 1000 mensen treft.

CIRCULAIRE DOORLEVEREN HEEFT NIETS MET THYRAX TE MAKEN

Door Gerard Adelaar

Recent publiceerde de IGZ een nieuwe circulaire over het collegiaal doorleveren van medicijnen. Diverse media brachten deze publicatie in direct verband met de recente tekorten aan Thyrax. Ten onrechte, zo blijkt ook weer uit antwoorden van minister Schippers op Kamervragen.

Dit voorjaar onstonden tekorten aan het schildkliermedicijn Thyrax. De leden van de Tweede Kamer toonden zich hierover zeer ontstemd. Recent bleek dat de tekorten ook langer zullen aanhouden dan verwacht.

Mogelijk verdergaande Europese Samenwerking Geneesmiddelenbeoordelingen

Door Gerard Adelaar

De Europese Commissie wil verdergaande samenwerking tussen de lidstaten bij de beoordeling van medicijnen en medische hulpmiddelen. Mogelijk hebben landen hier wel oren naar.

Na goedkeuring door het EMA moet een medicijn of hulpmiddel nog worden vergeleken met bestaande behandelingen. Wat is de klinische toegevoegde waarde? Dit gebeurt in de Relative Effectiveness Assessment (REA). Daarop volgt dan de beoordeling van de kosten, een ethische analyse, etc. Samen met de REA vormt deze derde fase de full health technology assessment (HTA).

De twee fasen – kortweg relatieve effectiviteit en kosten – na de EMA-beoordeling behoren tot het domein van de lidstaten. In Nederland heeft Zorginstituut Nederland ze onder zijn hoede.

Axon Monitor Slider

EIGEN RISICO ALS PION IN DE POLITIEK

Door Sander Zurhake

De eerste politieke manoeuvres zijn gemaakt via de discussie rondom het eigen risico. Daags na de opmerking van GroenLinks-leider Jesse Klaver om het eigen risico af te schaffen, kwam het bericht dat het kabinet volgend jaar geen verhoging doorvoert. Offert de VVD het eigen risico op om de aanzwellende discussie rondom de legitimiteit van het zorgstelsel te temperen?

Vanaf 2008 betaalt iedereen in Nederland boven de 18 jaar een eigen risico bij onder andere medisch vervolgonderzoek en geneesmiddelen. Maar de hevige discussie over deze beleidsmaatregel speelt pas sinds 2013, toen het eigen risico in één klap met 130 euro werd verhoogd naar 350 euro. Ironisch genoeg met steun van GroenLinks onder leiding van Yolande Sap. Inmiddels gaat het om een bedrag van 385 euro.

pillen medicijnen bijsluiter

PILOT HERBEREKENING GVS

Door Gerard Adelaar

Minister Schippers gaat een proef starten met herberekening van een aantal GVS-vergoedingslimieten. De minister wil een selectieve herberekening toepassen. Dat maakt dit plan inhoudelijk en juridisch complex. De kans is daarmee nog steeds reëel dat de minister dit dossier zal doorschuiven naar haar opvolger.

Onderzoeksbureau Ape heeft nader onderzoek uitgevoerd naar een mogelijke herberekening van het GVS. De eerdere proefberekening was niet gebaseerd op realistisch overstapgedrag door patiënten. Minister Schippers wist vervolgens tijd te kopen door nader onderzoek te vragen. Lange tijd is de minister geen voorstander geweest van herberekening van de vergoedingslimieten.

ACM axon healthcare

WEG VRIJ VOOR INKOOPVERBAND ZORGVERZEKERAARS

Door: Gerard Adelaar

De ACM zet de deuren wijd open voor gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen in de medisch-specialistische zorg. Zorgverzekeraars willen binnen enkele weken een gezamenlijk inkoopverband opzetten.

Deze week publiceerde de ACM de definitieve Leidraad (pdf). Deze wijkt nauwelijks af van de conceptversie. In zijn begeleidende toespraak (pdf) bij de presentatie betoonde ACM-baas Chris Fonteijn zich uitermate positief over gezamenlijke inkoop van geneesmiddelen. Terughoudendheid is volgens hem niet nodig.

pillen medicijnen bijsluiter

DE TIJD VERANDERT, MAAR DE BIJSLUITER NIET

Door Koen Scheerders

De bijsluiter: een belangrijke bron van informatie voor de gebruiker van een geneesmiddel. Vaak wordt de tekst echter niet begrepen, of blijft het vernuftig opgevouwen papiertje ongelezen in het doosje achter. Dat leidt tot therapieontrouw, gevaarlijke situaties en op landelijk niveau verspilling van zorgbudget.

De bijsluiter bevat voor medicijngebruikers essentiële informatie over hun geneesmiddel, zoals de dosering, of er bijwerkingen bekend zijn, en hoe het geneesmiddel moet worden bewaard. De tekst is wettelijk verplicht en wordt dan ook streng gecontroleerd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Daarnaast wordt het toezicht op geneesmiddelenpromotie door de CGR mede afgemeten aan de bijsluiter.