Integrale DBC-tarieven: tussenoplossing medisch-specialisten wordt eindoplossing

Door: Gerard Adelaar

Het samenwerkingsmodel van ziekenhuizen met medisch-specialisten is een halfbakken oplossing. Maar de werkelijkheid is dat het voorlopig niet zal komen tot wat minister Schippers ziet als eindmodellen: loondienst of financiële participatie.

Bij de invoering van integrale DBC-tarieven hebben de specialisten in de meeste ziekenhuizen gekozen voor het samenwerkingsmodel. Dit model is veelal gekozen zodat medisch-specialisten het door hun gekoesterde fiscale ondernemersvoordeel konden behouden.

Medicijnmonitor 2017: investeren in innovatie en maatschappij

Door: Koen Scheerders

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) publiceerde onlangs haar jaarlijkse Medicijnmonitor (voorheen Farma Feiten). Het rapport geeft een overzicht van de bijdragen die innovatieve medicijnen leveren en doet een voorzet voor de bekostiging van nieuwe geneesmiddelen.

De Nederlandse levensverwachting is de afgelopen decennia geleidelijk gestegen. Op dit moment is de gemiddelde levensverwachting van Nederlandse mannen 80 jaar, gevolgd door de vrouwen die gemiddeld drie jaar langer leven. Over zo’n 25 jaar is dat voor beide geslachten acht jaar langer.

Agenda voor de Zorg 2017: preventie, toename professionele autonomie en digitale innovatie

Door Sander Zurhake

De Agenda voor de zorg van zestien invloedrijke brancheorganisaties pleit voor investeringen in preventie; meer autonomie voor de zorgprofessional; en het centraal stellen van de patiënt met behulp van Value Based Healthcare. Ook moet het huidige beleid van Schippers ten aanzien van digitale innovaties worden voortgezet. Over farma wordt met geen woord gerept.

Een nieuwe regeringscoalitie lijkt nog ver weg, maar de brancheorganisaties voor zorgverleners en zorgverzekeraars laten er geen gras over groeien en hebben de agenda voor de zorg 2017 (pdf) gepresenteerd. Daarmee geeft zorgpolder helder aan langs welke contouren een nieuw kabinet het zorgbeleid voor komende jaren moet invullen. Evenals bij de vorige kabinetsformatie.

Nederland heeft gekozen! En nu?

Tijdens de succesvolle Axon Lunch & Learn op donderdag 23 maart, schetste redacteur/politicoloog Gerard Adelaar een aantal scenario’s en consequenties van de verkiezingsuitslag voor het Nederlandse zorgbeleid en de farmaceutische industrie. Met als conclusie dat het belangrijk is om de ontwikkelingen de komende tijd goed in de gaten te houden. Met name op het gebied van bestuurlijke akkoorden, WGP, GVS, internationale samenwerking, centrale inkoop en overheveling.

ministerie vws

Voorwaardelijke toelating: Schippers krijgt stokpaardje niet aan het rijden

Door: Gerard Adelaar

Minister Schippers gaat voorwaardelijke toelating omzetten in een subsidieregeling. Zij komt hiermee terug op een standpunt waaraan zij jarenlang koppig vasthield.

Reeds als Kamerlid diende de huidige minister Edith Schippers samen met Fleur Agema (PVV) een motie (pdf) in die opriep voorwaardelijke toelating in het leven te roepen. Dat was in 2007. Eenmaal aan de macht als minister, geraakte Schippers in een loopgravengevecht met het CVZ, het hedendaagse ZiN, over de vormgeving van het instrument.

Alvleesklierkanker: is kurkuma effectiever dan chemotherapie?

Door Maaike Stapper

Farmaceuten wagen zich er bijna niet aan en dokters zien het somber in: de genezing van alvleesklierkanker. Omdat patiënten met deze vorm van kanker doorgaans pas symptomen krijgen wanneer de tumor in omringend weefsel is doorgedrongen, is het ten tijde van de diagnose vaak al te laat voor genezing. Wat zijn op dit moment de behandelmogelijkheden van deze patiënten? En is iedere dag kurkuma nemen effectiever dan chemotherapie om de groei van kankercellen af te remmen?

De cijfers van het IKNL liegen er niet om: met een incidentie van 1123 per 100.000 60- tot 74-jarige inwoners in Nl per jaar (2015), een totale éénjaarsoverleving van alvleesklierkanker van nog geen 1 op 4 (24%) en een vijfjaarsoverleving van slechts 7% is deze slopende ziekte bijna altijd dodelijk. Na long- en darmkanker is het de meest dodelijke kankersoort in Europa. Ten tijde van de diagnose is bij meer dan 75% de tumor al uitgezaaid of doorgegroeid in omliggende weefsels. Veelal volgt er dan ook een slechtnieuwsgesprek omdat de oncoloog slechts nog palliatieve behandelingen te bieden heeft om de tumor af te remmen en klachten te verminderen.

IVM: HUISARTSEN SCHRIJVEN STEEDS BETER VOOR

Door: Sander Zurhake

De Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen 2016 (pdf) van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) is positief van toon. Huisartsen houden zich tenslotte beter aan de voorschrijfrichtlijnen dan voorgaande jaren.

Het FTO en beleid van zorgverzekeraars dat huisartsen prikkelt om doelmatiger voor te schrijven beginnen hun vruchten af te werpen. Toch blijft de praktijk en regionale variatie nog erg groot. En sinds de kritische publicatie van de Deense hoogleraar Peter Gøtzsche over antidepressiva ligt er weer een vergrootglas op het voorschrijfgedrag van artsen.

Het instituut plaatst nog een paar kritische kanttekeningen.

pillen medicijnen bijsluiter

Beyond the Pill: nieuwe kansen voor de farmaceutische industrie

Door Koen Scheerders

De manier waarop farmaceuten hun marketing plegen is de afgelopen jaren veranderd. Waar eerst de fabrikant het bij de prijsstelling van zijn producten voor het zeggen had, krijgt nu het ziekenhuis meer zeggenschap. De beheersbaarheid van zorgkosten is een belangrijk thema geworden en fabrikanten moeten met die trend meegaan. Dat betekent een cultuuromslag, waarbij het accent niet ligt bij het geneesmiddel, maar bij de toegevoegde waarde en de service die een farmaceut biedt.