Marktanalyse KPMG geeft overzicht toepassingen MedTech

Door Casper Brack

Meer en meer kijken politici of ze kunnen besparen op MedTech en daarom heeft de minister op verzoek van de Tweede Kamer dit rapport geopenbaard.

In het rapport (pdf) ziet KPMG een toenemende toepassing van medische technologie en hulpmiddelen in de behandeling en ondersteuning van patiënten in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en thuiszorg. Voor het onderzoek keek KPMG naar zorg vergoed door de basisverzekering (Zvw), langdurige zorg (Wlz), gemeentelijke ondersteuning (WMO) en de aanvullende zorgverzekering.

IGZ doet onderzoek naar financiële relaties groeihormonen

Door Gerard Adelaar

Volgens de Correspondent is sprake van ongeoorloofde financiële relaties tussen leveranciers en voorschrijvers van groeihormonen. De Inspectie gaat onderzoek doen, zo belooft minister Schippers. Wat betekent dit voor de samenwerking tussen bedrijven en zorginstellingen? Hoe dan ook zal de analyse van de Correspondent verzekeraars aanzetten om scherpere prijzen te bedingen.

Lucien Hordijk, kritisch volger van farma bij de Correspondent, beschreef drie maanden geleden in een uitvoerig artikel ‘hoe kinderartsen afhankelijk werden van geld van farmaceutische bedrijven’.

Doorbraak CZS-geneesmiddelen blijft nog even uit

Door Koen Scheerders

Nu de wereldbevolking veroudert, stijgt de prevalentie van ouderdomsziekten aan het centraal zenuwstelsel (CZS), zoals de ziekte van Alzheimer. De farmaceutische bedrijfskolom speelt in op die trend, maar resultaten laten nog op zich wachten.

Hoewel veel farmaceuten in de afgelopen jaren hun zinnen hebben gezet op het behandelen van aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (CZS), zijn er weinig bedrijven die daarin succesvol zijn gebleken. Volgens data van de Food and Drug Administration (FDA), de Amerikaanse medicijnenwaakhond, werden tussen 2012 en 2016 slechts twaalf geneesmiddelen goedgekeurd voor CZS-indicaties, inclusief medicijnen ter behandeling van pijn en psychiatrische aandoeningen.

EU: ontwikkeling van personalised medicine mogelijk een economische motor

Door Sander Zurhake

De komende jaren zullen nationale expertisecentra in de EU op het gebied van personalised medicine (PM) samen gaan werken om de ontwikkeling van deze middelen op een grotere schaal te krijgen. De EU ziet de markt in PM als een potentiële economische groeimarkt.

Recent keurde de Europese Commissie een voorstel goed voor het opzetten van een Europees Onderzoeknetwerk op het terrein van personalised medicine. De groep achter dit voorstel, ERA PerMed, bestaat uit nationale onderzoekscentra zoals ZonMw, Europese ministeries voor de Volksgezondheid, farmaceutische bedrijven als Roche en technologische bedrijven als Siemens.

IBM-project Watson verder onder druk

Door Sander Zurhake

IBM verricht pionierswerk met de zelfdenkende computer Watson die oncologen moet gaan ondersteunen met het stellen van diagnoses. Maar concurrenten in de VS kloppen op de deur terwijl kostbare samenwerkingsverbanden onder druk komen te staan.

Trots stond minister Edith Schippers een jaar geleden in Amsterdam tijdens de E-health week op de foto met vertegenwoordigers van umc’s, zorgverzekeraars en andere grote ziekenhuizen op de foto. Ze had zojuist een belangrijke Health Deal gesloten met deze partijen om IBM’s Watson in de Nederlandse medisch specialistische zorg in te voeren.

Deze zelfdenkende computer kan in een seconde tienduizenden pagina’s aan vakliteratuur, klinische trials van geneesmiddelen doorspitten en afzetten tegen het persoonlijke dossier van een kankerpatiënt. Op deze manier moeten artsen een minutieus behandeladvies krijgen.

‘Technische Transfer Office (TTO) is een springplank voor innovatie’

Door Sander Zurhake

Het Technische Transfer Office (TTO) van universiteiten wordt een steeds belangrijkere brug tussen medische wetenschappers en de industrie om innovatieve ideeën tot producten uit te werken. Maar Thijs Spigt (Erasmus MC) wil een actievere dialoog met farmaceuten. ‘Wij zijn diegenen die een partnership kunnen faciliteren.’

Een lange rechthoekige vergadertafel siert het ruime maar Spartaanse kantoor van Thijs Spigt, directeur van de TTO van het Erasmus MC. ‘Dit was vroeger een lab,’ vertelt Spigt. ‘Deze locatie is een hele verbetering ten opzichte van waar het TTO vroeger zat. Buiten de campus. En dan ben je als afdeling binnen het Erasmus ongezien en tel je niet meer mee.’

Maar die tijd is voorbij. Zogeheten Technische Transfer Offices, voorheen gezien door wetenschappers als een horde om partnerschappen met het bedrijfsleven aan te gaan, zijn onmisbaar geworden.

NZa: proces rond verstrekking add-on-geneesmiddelen kan beter

Door Gerard Adelaar

De problematiek rond verstrekking van add-on-geneesmiddelen is beperkt: patiënten ontvangen de middelen waarop zij recht hebben. Dat concludeert de NZa. Wel kunnen verzekeraars en zorgaanbieders het proces van de verstrekking verbeteren.

Eerder uitte de NZa zorgen over de risico’s van onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen over de financiering van zogeheten dure medicijnen. Hierdoor zou het recht op zorg mogelijk in de knel komen.

Zorginstituut: Vemlidy vergoed, Galafold niet

Door: Koen Scheerders

Het Zorginstituut heeft de minister een positief advies gegeven over de vergoeding van Vemlidy (tenofovir alafenamide, Gilead), een geneesmiddel tegen hepatitis B-infectie. Galafold (migalastat, Amicus Therapeutics), dat wordt gebruikt voor behandeling van de ziekte van Fabry, komt niet in aanmerking voor vergoeding.

Het geneesmiddel Vemlidy (tenofovir alafenamide), afkomstig uit de koker van Gilead, is al bekend als antiviraal middel bij de behandeling van hiv. Het is al op de markt als Descovy (met emtricitabine), Odefsey (met emtricitabine en rilpivirine) en Genvoya (met emtricitabine, elvitegravir en cobicistat). Omdat tenofovir alafenamide nu als Vemlidy is geregistreerd voor de behandeling van hepatitis B, volstond een marginale toetsing.