Farma Training Introductie in de Gezondheidszorg in Nederland

“Een heldere sessie over complexe materie! Ik heb een duidelijk beeld gekregen van de zorg in Nederland en begrijp beter de samenhang tussen de diverse spelers. De training bood ook een brede kijk op het hele inkoopproces en alle aspecten die een rol spelen bij de besluitvorming en totstandkoming van een contract. Waardevolle informatie waar ik in mijn rol bij Janssen dagelijks mee te maken heb.”  Mireille van Rosmalen, Janssen Cilag B.V.

Het Nederlandse zorgstelsel en wet- en regelgeving: in 1 middag alles wat je moet weten over onze Gezondheidszorg.

De Nederlandse gezondheidszorg is complex en continu in beweging. Axon leert je in één middag alles wat je moet weten over ons zorgstelsel, geneesmiddelenbeleid, de zorgverzekering en vergoeding van geneesmiddelen.

Hoe is in Nederland de gezondheidszorg georganiseerd en met welk veranderend beleid hebben de stakeholders dagelijks te maken? Doel van deze sessie is om je daar in heldere taal meer grip op te geven. Dit helpt je om richting alle relevante spelers een interessante gesprekspartner te zijn en actuele zaken qua overheidsbeleid en regelgeving in context te plaatsen.

axon ondersteuning

It Takes Two to Axon! Jan Güse, managing director Axon

Axon Pharius & Axon Connect – It Takes Two!

Axon is een gewaardeerde partij met veel expertise en een persoonlijke benadering. Het team van Pharius gebruikt passie voor analytics en business intelligence en kennis en kunde om data te vertalen naar zinvolle inzichten. Om de bedrijfsstrategie voor klanten te helpen sturen.

De passie van het team van Connect ligt bij het Nederlandse zorgstelsel. De redactie staat garant voor kennis en expertise om de impact van actuele trends en marktontwikkelingen voor klanten te kunnen duiden.

Een mooi duo! Juist door deze combinatie van marktkennis en marktdata zien wij nog zoveel mogelijkheden om meer synergie te behalen tussen de twee werkterreinen, zegt Sara Oudenbroek, Director Axon. “De combinatie maakt dat Axon enerzijds data kan duiden en anderzijds marktbewegingen en trends getalsmatig kan onderbouwen. En door andere databronnen toe te voegen kunnen we een heel compleet beeld en zelfs een toekomstprognose schetsen”.

Subsidieregeling vervangt voorwaardelijke toelating geneesmiddelen

Door Casper Brack

De huidige regeling voor voorwaardelijke pakkettoelating wordt vervangen door subsidieregelingen. De reeds aangekondigde subsidieregeling richt zich onder meer op specifieke groepen geneesmiddelen. Naast deze regeling wordt er een aparte regeling uitgewerkt voor weesgeneesmiddelen en zogeheten conditionals.

Dat blijkt uit een Kamerbrief (pdf) van minister Bruins. Daartoe heeft de minister vorige week een fonds van 105 miljoen euro ter beschikking gesteld. De herinrichting van de regeling voorwaardelijke pakkettoelating is vorig jaar aangekondigd. Destijds bleek dat het Zorginstituut (ZiNL) de richtingenstrijd met toenmalig minister Schippers over voorwaardelijke toelating te hebben gewonnen. Het ZiNL is namelijk altijd al voorstander van een subsidieregeling geweest, omdat de overheid daarbij meer eisen kan stellen.

Marktanalyse KPMG geeft overzicht toepassingen MedTech

Door Casper Brack

Meer en meer kijken politici of ze kunnen besparen op MedTech en daarom heeft de minister op verzoek van de Tweede Kamer dit rapport geopenbaard.

In het rapport (pdf) ziet KPMG een toenemende toepassing van medische technologie en hulpmiddelen in de behandeling en ondersteuning van patiënten in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen en thuiszorg. Voor het onderzoek keek KPMG naar zorg vergoed door de basisverzekering (Zvw), langdurige zorg (Wlz), gemeentelijke ondersteuning (WMO) en de aanvullende zorgverzekering.

IGZ doet onderzoek naar financiële relaties groeihormonen

Door Gerard Adelaar

Volgens de Correspondent is sprake van ongeoorloofde financiële relaties tussen leveranciers en voorschrijvers van groeihormonen. De Inspectie gaat onderzoek doen, zo belooft minister Schippers. Wat betekent dit voor de samenwerking tussen bedrijven en zorginstellingen? Hoe dan ook zal de analyse van de Correspondent verzekeraars aanzetten om scherpere prijzen te bedingen.

Lucien Hordijk, kritisch volger van farma bij de Correspondent, beschreef drie maanden geleden in een uitvoerig artikel ‘hoe kinderartsen afhankelijk werden van geld van farmaceutische bedrijven’.

Doorbraak CZS-geneesmiddelen blijft nog even uit

Door Koen Scheerders

Nu de wereldbevolking veroudert, stijgt de prevalentie van ouderdomsziekten aan het centraal zenuwstelsel (CZS), zoals de ziekte van Alzheimer. De farmaceutische bedrijfskolom speelt in op die trend, maar resultaten laten nog op zich wachten.

Hoewel veel farmaceuten in de afgelopen jaren hun zinnen hebben gezet op het behandelen van aandoeningen van het centraal zenuwstelsel (CZS), zijn er weinig bedrijven die daarin succesvol zijn gebleken. Volgens data van de Food and Drug Administration (FDA), de Amerikaanse medicijnenwaakhond, werden tussen 2012 en 2016 slechts twaalf geneesmiddelen goedgekeurd voor CZS-indicaties, inclusief medicijnen ter behandeling van pijn en psychiatrische aandoeningen.

EU: ontwikkeling van personalised medicine mogelijk een economische motor

Door Sander Zurhake

De komende jaren zullen nationale expertisecentra in de EU op het gebied van personalised medicine (PM) samen gaan werken om de ontwikkeling van deze middelen op een grotere schaal te krijgen. De EU ziet de markt in PM als een potentiële economische groeimarkt.

Recent keurde de Europese Commissie een voorstel goed voor het opzetten van een Europees Onderzoeknetwerk op het terrein van personalised medicine. De groep achter dit voorstel, ERA PerMed, bestaat uit nationale onderzoekscentra zoals ZonMw, Europese ministeries voor de Volksgezondheid, farmaceutische bedrijven als Roche en technologische bedrijven als Siemens.

IBM-project Watson verder onder druk

Door Sander Zurhake

IBM verricht pionierswerk met de zelfdenkende computer Watson die oncologen moet gaan ondersteunen met het stellen van diagnoses. Maar concurrenten in de VS kloppen op de deur terwijl kostbare samenwerkingsverbanden onder druk komen te staan.

Trots stond minister Edith Schippers een jaar geleden in Amsterdam tijdens de E-health week op de foto met vertegenwoordigers van umc’s, zorgverzekeraars en andere grote ziekenhuizen op de foto. Ze had zojuist een belangrijke Health Deal gesloten met deze partijen om IBM’s Watson in de Nederlandse medisch specialistische zorg in te voeren.

Deze zelfdenkende computer kan in een seconde tienduizenden pagina’s aan vakliteratuur, klinische trials van geneesmiddelen doorspitten en afzetten tegen het persoonlijke dossier van een kankerpatiënt. Op deze manier moeten artsen een minutieus behandeladvies krijgen.

‘Technische Transfer Office (TTO) is een springplank voor innovatie’

Door Sander Zurhake

Het Technische Transfer Office (TTO) van universiteiten wordt een steeds belangrijkere brug tussen medische wetenschappers en de industrie om innovatieve ideeën tot producten uit te werken. Maar Thijs Spigt (Erasmus MC) wil een actievere dialoog met farmaceuten. ‘Wij zijn diegenen die een partnership kunnen faciliteren.’

Een lange rechthoekige vergadertafel siert het ruime maar Spartaanse kantoor van Thijs Spigt, directeur van de TTO van het Erasmus MC. ‘Dit was vroeger een lab,’ vertelt Spigt. ‘Deze locatie is een hele verbetering ten opzichte van waar het TTO vroeger zat. Buiten de campus. En dan ben je als afdeling binnen het Erasmus ongezien en tel je niet meer mee.’

Maar die tijd is voorbij. Zogeheten Technische Transfer Offices, voorheen gezien door wetenschappers als een horde om partnerschappen met het bedrijfsleven aan te gaan, zijn onmisbaar geworden.