Horizonscanning medische hulpmiddelen ligt in het verschiet

Onlangs is aangekondigd dat een horizonscanning van medische hulpmiddelen deel gaat uitmaken van de MedTech-visie van het ministerie van VWS. Op dit moment ontbreekt nog een eenduidig, publiekelijk beschikbaar overzicht van nieuwe medische hulpmiddelen die belangrijke implicaties kunnen hebben voor de zorgsector. Een haalbaarheidsstudie, uitgevoerd in opdracht van het Zorginstituut (ZiNL), presenteert een horizonscanmodel dat potentieel gebruikt kan worden om opkomende gezondheidstechnologieën te identificeren.

Stilaan kantelt uitkomstinformatie de zorg

In potentie kan uitkomstinformatie leiden tot een kanteling in de zorg. Niet alleen is uitkomstinformatie van belang voor zorgaanbieders (om ervan te leren), maar ook voor de patiënt (Samen Beslissen) en niet in de laatste plaats bij zorginkoop. Hoe staat het met het overheidsprogramma dat uitkomstgerichte zorg moet bevorderen?

Minister Bruins wil met publiciteitsdruk farmaceuten tot meer prijstransparantie dwingen

Minister Bruins dreigt farmaceuten aan de schandpaal te nagelen als een goed verhaal over geneesmiddelenprijzen uitblijft, zo schreef hij gisteren in de Volkskrant. Als farmaceuten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid niet nemen, dan vindt de minister dat publiciteitsdruk hen daartoe moet bewegen. Binnen VWS wordt al langer naar manieren gezocht om farmaceuten tot meer prijstransparantie te bewegen.

 

Dutch political and regulatory developments: August 2019

During the month August, minister Bruins threatened to ‘name and shame’ pharmaceutical companies when they lack transparency or substantiation regarding drug prices. Positive GVS advice for subgroup of MS-patients treated with Fampyra. CieBOM positive about olaparib as maintenance treatment after primary treatment of advanced epithelial ovarian carcinoma. No CHMP outcomes due to summer recess.
 

Wob-verzoek werpt nieuw licht op CDCA-kwestie (2): kwaliteit van zorg

Door Redactie Axon Connect in Farma / 26 juni 2019 /

De magistrale bereiding van CDCA door het Amsterdamse UMC houdt de gemoederen al lange tijd bezig. Recent openbaar gemaakte documenten werpen een nieuw licht op de zaak. In een eerder artikel analyseerde Axon de voorgeschiedenis van deze magistrale bereiding. In dit tweede deel gaan we in op de kwaliteit van zorg. Daarbij blijkt dat de kwaliteit van de magistrale bereiding van CDCA niet altijd voorop stond.

In het eerste artikel uit deze serie werd duidelijk dat verzekeraars en het Amsterdam UMC (AUMC) gezamenlijk en gecoördineerd opgetrokken en al in een vroeg stadium voorsorteerden op het gebruik van een magistrale bereiding van CDCA. Deze bereiding was volgens het AUMC “echt net zo veilig” als het geregistreerde medicijn.

Wob-verzoek werpt nieuw licht op CDCA-kwestie (1): voorgeschiedenis

Door Redactie Axon Connect in Farma / 25 juni 2019

De magistrale bereiding van CDCA door het Amsterdamse UMC houdt de gemoederen al lange tijd bezig. Recent openbaar gemaakte documenten werpen een nieuw licht op de zaak: niet alleen blijkt de situatie een stuk minder zwart-wit dan gedacht, ook lijkt de kwaliteit van zorg niet voorop te hebben gestaan. In een tweedelige serie analyseert Axon de documenten. In dit eerste deel wordt aandacht besteed aan de voorgeschiedenis: wat ging er vooraf aan het besluit om CDCA magistraal te bereiden?

In april 2018 maakte het Amsterdamse UMC bekend om het geneesmiddel CDCA zelf te gaan bereiden. Er was een geregistreerd alternatief beschikbaar, maar dit product van farmaceut Leadiant was volgens ziekenhuis en verzekeraars veel te duur: 200 duizend euro per patiënt, in vergelijking met 20 tot 25 duizend euro voor de bereiding. Bovendien werd het Leadiant zeer kwalijk genomen dat het geneesmiddel jarenlang voor een veel lagere prijs geregistreerd beschikbaar was geweest voor een andere aandoening.

Farma training Introductie in de Gezondheidszorg in Nederland – Basistraining

Het Nederlandse zorgstelsel en wet- en regelgeving: in 1 middag alles wat je moet weten over de organisatie van onze gezondheidszorg

Basistraining

Bij de basistraining ligt de nadruk op de organisatie van de gezondheidszorg in Nederland. Je krijgt een goed overzicht van het zorgstelsel, wet- en regelgeving en inzicht in de samenhang tussen zorgstelsel, geneesmiddelenbeleid, zorgverzekering en vergoeding van geneesmiddelen.

Wat komt aan de orde?
 • Korte introductie in de huidige Nederlandse gezondheidszorg;
 • Algemene wet- en regelgeving in de zorg;
 • Vergrijzing, gezondheidszorg, kosten;
 • Overheid en zorgbeleid;
 • Hoe is de zorg in Nederland geregeld?
 • Marktwerking;
 • Basisverzekering onder de loep;
 • Geneesmiddelen: Registratie, Prijsvorming & vergoeding, Prijsdrukkende maatregelen / mechanisme
 • Overzicht instanties & belangengroepen.

Farma training Introductie in de Gezondheidszorg in Nederland – Vervolgtraining

Het Nederlandse zorgstelsel en wet- en regelgeving: in 1 middag alles wat je moet weten over de organisatie van onze gezondheidszorg.

Vervolgtraining

Bij de vervolgtraining zoomen we meer in op de spelers. Daarbij gaat het erom de verschillende spelers in de gezondheidszorg te herkennen. Hoe zijn zij georganiseerd. Zo krijg je meer inzicht in de specifieke situaties en de rol hierin van patiënt, zorgverzekeraar, artsen, farma en andere stakeholders en de complexe belangen die hierbij spelen.

Wat komt aan de orde?
 • Recap basistraining;
 • Zorgverzekeraars;
 • 2e lijn (medisch specialistische zorg, inkoopgroepen);
 • Verschuiving van 2e lijn naar 1e lijn (en E-Health);
 • 1e lijn (huisarts, ketenzorg, zorggroepen);
 • Apotheekhoudenden;
 • Overige logistiek;
 • Belangengroepen en organisaties

Subsidieregeling vervangt voorwaardelijke toelating geneesmiddelen

Door Casper Brack

De huidige regeling voor voorwaardelijke pakkettoelating wordt vervangen door subsidieregelingen. De reeds aangekondigde subsidieregeling richt zich onder meer op specifieke groepen geneesmiddelen. Naast deze regeling wordt er een aparte regeling uitgewerkt voor weesgeneesmiddelen en zogeheten conditionals.

Dat blijkt uit een Kamerbrief (pdf) van minister Bruins. Daartoe heeft de minister vorige week een fonds van 105 miljoen euro ter beschikking gesteld. De herinrichting van de regeling voorwaardelijke pakkettoelating is vorig jaar aangekondigd. Destijds bleek dat het Zorginstituut (ZiNL) de richtingenstrijd met toenmalig minister Schippers over voorwaardelijke toelating te hebben gewonnen. Het ZiNL is namelijk altijd al voorstander van een subsidieregeling geweest, omdat de overheid daarbij meer eisen kan stellen.