‘Technische Transfer Office (TTO) is een springplank voor innovatie’

Door Sander Zurhake

Het Technische Transfer Office (TTO) van universiteiten wordt een steeds belangrijkere brug tussen medische wetenschappers en de industrie om innovatieve ideeën tot producten uit te werken. Maar Thijs Spigt (Erasmus MC) wil een actievere dialoog met farmaceuten. ‘Wij zijn diegenen die een partnership kunnen faciliteren.’

Een lange rechthoekige vergadertafel siert het ruime maar Spartaanse kantoor van Thijs Spigt, directeur van de TTO van het Erasmus MC. ‘Dit was vroeger een lab,’ vertelt Spigt. ‘Deze locatie is een hele verbetering ten opzichte van waar het TTO vroeger zat. Buiten de campus. En dan ben je als afdeling binnen het Erasmus ongezien en tel je niet meer mee.’

Maar die tijd is voorbij. Zogeheten Technische Transfer Offices, voorheen gezien door wetenschappers als een horde om partnerschappen met het bedrijfsleven aan te gaan, zijn onmisbaar geworden.

NZa: proces rond verstrekking add-on-geneesmiddelen kan beter

Door Gerard Adelaar

De problematiek rond verstrekking van add-on-geneesmiddelen is beperkt: patiënten ontvangen de middelen waarop zij recht hebben. Dat concludeert de NZa. Wel kunnen verzekeraars en zorgaanbieders het proces van de verstrekking verbeteren.

Eerder uitte de NZa zorgen over de risico’s van onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen over de financiering van zogeheten dure medicijnen. Hierdoor zou het recht op zorg mogelijk in de knel komen.

Zorginstituut: Vemlidy vergoed, Galafold niet

Door: Koen Scheerders

Het Zorginstituut heeft de minister een positief advies gegeven over de vergoeding van Vemlidy (tenofovir alafenamide, Gilead), een geneesmiddel tegen hepatitis B-infectie. Galafold (migalastat, Amicus Therapeutics), dat wordt gebruikt voor behandeling van de ziekte van Fabry, komt niet in aanmerking voor vergoeding.

Het geneesmiddel Vemlidy (tenofovir alafenamide), afkomstig uit de koker van Gilead, is al bekend als antiviraal middel bij de behandeling van hiv. Het is al op de markt als Descovy (met emtricitabine), Odefsey (met emtricitabine en rilpivirine) en Genvoya (met emtricitabine, elvitegravir en cobicistat). Omdat tenofovir alafenamide nu als Vemlidy is geregistreerd voor de behandeling van hepatitis B, volstond een marginale toetsing.

Integrale DBC-tarieven: tussenoplossing medisch-specialisten wordt eindoplossing

Door: Gerard Adelaar

Het samenwerkingsmodel van ziekenhuizen met medisch-specialisten is een halfbakken oplossing. Maar de werkelijkheid is dat het voorlopig niet zal komen tot wat minister Schippers ziet als eindmodellen: loondienst of financiële participatie.

Bij de invoering van integrale DBC-tarieven hebben de specialisten in de meeste ziekenhuizen gekozen voor het samenwerkingsmodel. Dit model is veelal gekozen zodat medisch-specialisten het door hun gekoesterde fiscale ondernemersvoordeel konden behouden.

Medicijnmonitor 2017: investeren in innovatie en maatschappij

Door: Koen Scheerders

De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) publiceerde onlangs haar jaarlijkse Medicijnmonitor (voorheen Farma Feiten). Het rapport geeft een overzicht van de bijdragen die innovatieve medicijnen leveren en doet een voorzet voor de bekostiging van nieuwe geneesmiddelen.

De Nederlandse levensverwachting is de afgelopen decennia geleidelijk gestegen. Op dit moment is de gemiddelde levensverwachting van Nederlandse mannen 80 jaar, gevolgd door de vrouwen die gemiddeld drie jaar langer leven. Over zo’n 25 jaar is dat voor beide geslachten acht jaar langer.

Agenda voor de Zorg 2017: preventie, toename professionele autonomie en digitale innovatie

Door Sander Zurhake

De Agenda voor de zorg van zestien invloedrijke brancheorganisaties pleit voor investeringen in preventie; meer autonomie voor de zorgprofessional; en het centraal stellen van de patiënt met behulp van Value Based Healthcare. Ook moet het huidige beleid van Schippers ten aanzien van digitale innovaties worden voortgezet. Over farma wordt met geen woord gerept.

Een nieuwe regeringscoalitie lijkt nog ver weg, maar de brancheorganisaties voor zorgverleners en zorgverzekeraars laten er geen gras over groeien en hebben de agenda voor de zorg 2017 (pdf) gepresenteerd. Daarmee geeft zorgpolder helder aan langs welke contouren een nieuw kabinet het zorgbeleid voor komende jaren moet invullen. Evenals bij de vorige kabinetsformatie.

Nederland heeft gekozen! En nu?

Tijdens de succesvolle Axon Lunch & Learn op donderdag 23 maart, schetste redacteur/politicoloog Gerard Adelaar een aantal scenario’s en consequenties van de verkiezingsuitslag voor het Nederlandse zorgbeleid en de farmaceutische industrie. Met als conclusie dat het belangrijk is om de ontwikkelingen de komende tijd goed in de gaten te houden. Met name op het gebied van bestuurlijke akkoorden, WGP, GVS, internationale samenwerking, centrale inkoop en overheveling.

ministerie vws

Voorwaardelijke toelating: Schippers krijgt stokpaardje niet aan het rijden

Door: Gerard Adelaar

Minister Schippers gaat voorwaardelijke toelating omzetten in een subsidieregeling. Zij komt hiermee terug op een standpunt waaraan zij jarenlang koppig vasthield.

Reeds als Kamerlid diende de huidige minister Edith Schippers samen met Fleur Agema (PVV) een motie (pdf) in die opriep voorwaardelijke toelating in het leven te roepen. Dat was in 2007. Eenmaal aan de macht als minister, geraakte Schippers in een loopgravengevecht met het CVZ, het hedendaagse ZiN, over de vormgeving van het instrument.